Navigace

Obsah

Znak a vlajka obce Nová Ves u Chýnova

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka č. 11  ze dne 4. března 2014 o udělení znaků a vlajek a podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, bylo obci Nová Ves u Chýnova uděleno

právo užívat obecní znak a vlajku

      Dekret převzala starostka obce paní Vladimíra Hladíková dne 20. května 2014 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka na slavnostním předání dekretů ve Státních aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Znak obce         Vlajka obce

     Znak obce                          Vlajka obce

Stránka


Stránka