Navigace

Obsah

Pamětihodnosti obce

Kostel sv. Anny byl postaven r. 1875 manželi Josefem a Annou Strnadovými. Byl upraven kolem roku 1930 a v 90. letech.

 

Kříž, který zhotovil kameník Studenovský na náklad Františka Prokopa. Úplně stejný kříž byl nedlouho poté vztyčen na okraji Bítova, dnes je bohužel v rozvalinách.

 

Železný kříž z roku 1886.

 

Boží muka neznámého stáří, novodobě upravena. Původně stála při cestě do Bítova v místě, které bylo roku 1860 přeťato silnicí do Plané, dnešní E 409.

 

Pomník obětem první světové války z roku 1930.

 

Hasičská zbrojnice z roku 1912. Sbor dobrovolných hasičů byl založen o rok dříve a působí nepřetržitě dodnes.